Forecasting a crash in Construction output and house prices

The results of the modeling were presented at the Buildsight day (June 2016) and at the national Conjunctuurdag at the Dutch Central Bank (February 2017). 

Report "Forecasting Model for the Dutch Housing market"

A report was published in July and can be ordered from Buildsight or Flostock. Contact us here. Click here to go to our Newsletter on this subject. 

Letter to the Financieele Dagblad 27/06/2017

Geachte redactie,

Drie grote bouwbedrijven pleitten in het FD van 22 juni voor een versoepeling van de regels en een subsidie op binnenstedelijk bouwen, omdat ze anders de gewenste aantallen niet kunnen halen.  Het artikel verwijst naar het Primos 2016 rapport van ABF Research, waarin een tekort van (cumulatief) 190.000 woningen in 2019 wordt genoemd. Wat de bouwers niet vermelden is dat volgens datzelfde rapport een permanent cumulatief tekort van 80.000 woningen als normaal moet worden gezien, dat er de komende 10 jaar slechts zo’n 60.000 woningen per jaar extra nodig zullen zijn en dat het op dit moment reeds geplande bouwvolume de jaarlijkse behoefte al vanaf 2019 gaat overstijgen. Hier komt nog iets bij: het Primos rapport en het artikel vermelden niet dat als het cumulatieve tekort te laag wordt, de huizenprijzen opnieuw zullen gaan dalen, zoals ook gebeurde door wegvallende vraag tijdens de crisis van 2009,  en dat als gevolg daarvan opnieuw starters hun aankoop uit zullen stellen en de prijzen nog verder gaan dalen. De bouwbedrijven zullen daar net als tijdens de crisis op reageren door veel minder te bouwen, enkele jaren later resulterend in een nieuw structureel woningtekort. Deze varkenscyclus, waar de bouw al 100 jaar in zit, krijgt hiermee opnieuw een zwengel, met grotere uitslagen omhoog en omlaag als gevolg. Meer stimulerende maatregelen, zoals een subsidie voor binnenstedelijk bouwen, zijn dus beslist niet in het belang van een evenwichtige Nederlandse woningmarkt en op de middellange termijn ook niet van de Nederlandse bouwbedrijven.

 

 

Construction in the Netherlands is declining over time and waving around the long term trend

Partners

Flostock's partner in modeling the Dutch Housing market is Buildsight.