Forecasting a crash in Construction output and house prices

The results of the modeling were presented at the Buildsight day (June 2016) and at the Conjunctuurdag at the Dutch Central Bank (DNB, February 2017). At the Buildsight day in September 2017 we proudly explained that the forecasts made more than a year ago have shown to be very accurate. We closely follow the developments in the Dutch construction industry and remain very worried about the collapse that will come in a few years' time if the industry continues expanding its capacity.  

Report "Forecasting Model for the Dutch Housing market"

A report was published in July and can be ordered from Buildsight or Flostock. Contact us here. Click here to go to our Newsletter on this subject. 

The Prognose Model is commercially available for governments and enterprises. It can be used for forecasting the construction cycle, the average house price and the number of transactions in houses. The next version will be splt in Randstad and the rest, so as to explain and forecast the different trajectories that different parts of our country go through. If you would like to receive more info, please contact us.

Publication: Op volle kracht bouwen brengt ineenstorting huizenmarkt dichterbij (www.mejudice.nl)

An article about the prognosemodel was published on www.mejudice.nl on 19 September 2017.  Click here to go to the website or here to go to the article.

 

Letter to the Financieele Dagblad 2/9/2017

Geachte redactie,

De Nederlands Vereniging voor Ontwikkelaars en Bouwers observeert bij monde van Nico Rietdijk in het FD van 25 augustus dat de woningmarkt een varkenscyclus is en dat deze varkenscyclus door de crisis verder verlaagd is, resulterend (een halve cyclus later) in de huidige krapte. Maar na die op zich juiste analyse, stelt hij vervolgens tot mijn verbijstering maatregelen voor die deze woningmarkt verder uit balans zullen brengen: meer ruimte voor zijn achterban  om te gaan bouwen. Wat hij zich blijkbaar niet realiseert is dat meer ruimte voor de  bouwers de beweging van de varkenscyclus naar boven groter zal maken, met grotere overproductie tot gevolg. Dit zal vervolgens de woningbouw veel harder omlaag laten storten dan nodig is. Als je van deze rollercoaster een trein wilt maken (zijn woorden), moet je vóór de bochten remmen in plaats van meer gas geven.

Letter to the Financieele Dagblad 27/06/2017

Geachte redactie,

Drie grote bouwbedrijven pleitten in het FD van 22 juni voor een versoepeling van de regels en een subsidie op binnenstedelijk bouwen, omdat ze anders de gewenste aantallen niet kunnen halen.  Het artikel verwijst naar het Primos 2016 rapport van ABF Research, waarin een tekort van (cumulatief) 190.000 woningen in 2019 wordt genoemd. Wat de bouwers niet vermelden is dat volgens datzelfde rapport een permanent cumulatief tekort van 80.000 woningen als normaal moet worden gezien, dat er de komende 10 jaar slechts zo’n 60.000 woningen per jaar extra nodig zullen zijn en dat het op dit moment reeds geplande bouwvolume de jaarlijkse behoefte al vanaf 2019 gaat overstijgen. Hier komt nog iets bij: het Primos rapport en het artikel vermelden niet dat als het cumulatieve tekort te laag wordt, de huizenprijzen opnieuw zullen gaan dalen, zoals ook gebeurde door wegvallende vraag tijdens de crisis van 2009,  en dat als gevolg daarvan opnieuw starters hun aankoop uit zullen stellen en de prijzen nog verder gaan dalen. De bouwbedrijven zullen daar net als tijdens de crisis op reageren door veel minder te bouwen, enkele jaren later resulterend in een nieuw structureel woningtekort. Deze varkenscyclus, waar de bouw al 100 jaar in zit, krijgt hiermee opnieuw een zwengel, met grotere uitslagen omhoog en omlaag als gevolg. Meer stimulerende maatregelen, zoals een subsidie voor binnenstedelijk bouwen, zijn dus beslist niet in het belang van een evenwichtige Nederlandse woningmarkt en op de middellange termijn ook niet van de Nederlandse bouwbedrijven.

 

Letter to Cobouw ‘Zet een rem op de woningbouw!’ on 19/09/2016

De hausse in de woningbouw maakt dat bouwbedrijven en toeleveranciers in rap tempo hun capaciteit vergroten. En dat is dom, betogen Michel van Eekert en Robert Peels. Want op een woningtekort volgt altijd een overschot. Met het huidige tempo zit de bouw in 2025 alweer in een diep dal.

Lees verder op de website van Cobouw

 

Construction in the Netherlands is declining over time and waving around the long term trend

Partners

Flostock's partner in modeling the Dutch Housing market is Buildsight.